KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID

Kunstnen er laboritariet av ideene og begynnelsen av nye løsninger.

KUNST DOKUMENTARSERIE

Vi kaller det for ”B”, når vi refererer til aktiviteter som utvikler seg på utsiden av den lovlige og regulerte rammen, og når vi refererer til baksiden av den siden vi vanligvis ser som forsiden.

I kunsten er bevegelser som ART BRUT, art Outsider eller Art Undergrounds kunstneriske virksomhet en mot-kulturbeveglse, som anses som alternative, parallelle, eller motsetninger, altså noe som er utenfor offisielle kulturen, eller det vi kjenner som mainstream.

Hvordan tenker og organiserer kunstnere seg i dag, for å gjennomføre sine prosjekter, uavhengig av de offisielle mekanismer?


Copyright © 2016 / Ide og projektledelse: Marco Villabrille Design Isotipo: Felipe Ibañez

VIDEO INSTALLASJON

"Factoría de nubes" (Fabrikk-skyer) betyr kulturell resirkulering av industrien. Jeg vil definere på nytt den sosiale arven, den økonomiske og kulturelle utviklingen av min region (Asturias i Spania) og formidle det i en ”bildefabrikk” på en plattform for kulturell formidling. Og i tillegg benytte gjenbruk av avfall som kunst.

Prosjektet er basert på design, og bygging en kombinert mekanisk, elektronisk og digital fremvisermodul, som formmessig også har en verdi som gatekunst.

Et stort ”øye” prosjekterer på himmelen det som dette landet har sett, og det som skal bli sett. Alt dette, omgitt av en konseptuell hage.

Denne vakre skulpturen av dyp symbolikk, bygget i edelt metall og med høyfunksjonell presisjon, vil være prosjektoren som viser både video og bilder over skyer av damp (ekte skyer). Disse skyene oppstår i fabrikkens avkjøling av koks (kull), som er et ledd i produksjonskjeden i stålindustri.


Copyright © 2007 / Ide og projektledelse: Marco Villabrille Rågiver og Design: Felipe Ibañez / Kuratori: Kulturrådet Gijón Kommune / Finasiering: ARCELOR

SCENEKUNST UTSTILLING

Industrial Picnic (IP) er en refleksjon over kulturarven fra industrien.

Et tverrfaglig arbeid som utvikler konseptene av resirkulering, kultur og næring, gjennom fotografi, scenekunst, musikk, teater og dans i to formater: Happening IP og IP Anthropology. 

Basert på en oppdiktet historie, som forteller hvordan vi i fremtiden igangsetter prosjekter, som har vært lagret i datamaskinene til laboratorier, biblioteker, museer og universiteter over hele verden, i mange hundre år.

I et nedlagt industrielt området testes en ny samfunnsorganisasjon for skapere og tenkere som skal få lov å sette i gang alle sine ideer. Hvordan vil dette stedet se ut?


Copyright © 2008 / Ide og projektledelse: Marco Villabrille Design Isotipo: Felipe Ibañez